Detail akce

Schůze výboru
10.10.2011

Schůze výboru Sdružení Šance se konala 20.9.2011. Zápis najdete v detailu akce.


Zápis ze schůze výboru Sdružení Šance ze dne 20.9. 2011

Přítomni: E. Dvořáková, J. Houda, M. Hradilová, E. Hůlková, S. Kašubová. H. Mihálová, S. Mikiska, H. Trlicová, I. Kohnová

Hosté:       A. Medková, Petr Juráň

Program:

1. Přivítání

2. Poděkování

3. Informace z oddělení

4. Informace o připravovaných akcích

5. Informace o humanizaci prostor DK

6. Různé

1.- 2. Herta Mihálová přivítala členy výboru a hosty a poděkovala:

- Z.  Wasserbauerové a p. uč. Zvoníčkové za tradiční koncert v Otrokovicích (19 240 Kč)

- Edovi Lasotovi za benefiční turnaj v Radslavicích (68 420Kč)

- Zbyňkovi Novákovi, Evě Hůlkové, Míše Hradilové a všem ostatním vedoucím, kteří připravili a osobně se podíleli na bezproblémovém a báječném rekondičním pobytu ve Starém Městě

- Evě Dvořákové, že umožnila naší organizaci zúčastnit se Mezinárodních dnů vítězů v Moskvě, za čas a za práci,

kterou tomuto projektu věnovala

3.  Eva Hůlková informovala výbor:

- o dětech léčených na oddělení 21 B

- požádala výbor o zakoupení pračky pro oddělení 21 B (schváleno)

4.  O připravovaných akcích informovaly:

- H. Mihálová-  termín valné hromady za rok 2010  a současně vánoční besídky: 10.12. 2011

- E. Dvořáková - 23.11. 2011, začátek prodeje vánočních hvězd

- E. Hůlková- 21. 11. 2011, začátek výroby adventních věnců

- Anna Medková - o připravovaném Benefičním zápasu v improvizaci 12.11. 2011 v Jazz Tibet Clubu

- H. Trlicová -  o benefičním  koncertu cimbálové muziky Harafica- „Vánoční koledování" v kostele ve Francově Lhotě

16. 12. 2011 v 18, 30

5.  Herta Mihálová Informovala o humanizaci prostor DK:

- celkové náklady činily 605 000 Kč, z toho přízemí a druhé patro- 363 000Kč, ostatní patra- 242 000 Kč

- akce byla financována z účtu Vánoční hvězdy a  z běžného účtu (sponzoři- 50 000 Kč)

- z prostředku Šance byla zakoupena palma a květináče (5 100 Kč- majetek SŠ)

5. Různé:

- Herta Mihálová požádala o pomoc při sestavování ročenky

- Petr Juráň předložil  návrhy projektů na realizaci rekonstrukce dětského hřiště (předpokládaná realizace- jaro 2012)

20. 9. 2011                                                                                                                           Zapsala: H. Trlicová