Detail akce

Schůze výboru Sdružení Šance
14.1.2009

Schůze výboru Sdružení Šance se konala 14.1. 2009. Zápis ze schůze najdetev detailu akce.


Zápis ze schůze výboru Sdružení Šance

ze dne 14. 1. 2009

Přítomni: Herta Mihálová, Světlana Kašubová, Eva Hůlková, Michaela Hradilová, Eva Dvořáková, Iveta Kohnová, Františka Fischerová, Stanislav Mikiska, Hana Trlicová

Omluvena: Blanka Jakešová

Program:

  1. Zhodnocení práce sdružení v minulém roce, poděkování
  2. Informace o sbírce Vánoční hvězda
  3. Informace z oddělení 21 B
  4. Seznámení s připravovanými akcemi Šance
  5. Plánování další náplně činnosti
  6. Různé

 

1. Herta Mihálová seznámila členy výboru s akcemi sdružení v minulém roce a poděkovala jejich organizátorům:

- Zdeňce Wasserbauerové za koncert v Otrokovicích věnovaný Šanci

- Pepovi Ženčákovi za sportovní den ve Šternberku

- Pavlu Kanhäuserovi, Zorce Ježkové, Radce Švábeníkové a Milanu Dvořákovi za prezentaci výstavy v Podkově

- Aničce Medkové a Petru Číhalovi za doprovod a práci s dětmi v Barrenstown Gang Campu

- Jirkovi Riesovi za přípravu a vedení letního rekondičního pobytu a všem vedoucím za práci s dětmi a zdravotníkům za péči o děti

- Ivetě Kohnové za organizaci výstavy v Tovačově

- Evě Dvořákové za přípravu a vedení prodejní akce Vánoční hvězda a všem, kteří se zapojili do prodeje

- Evě Hůlkové za akci „Adventní věnce“ a všem sestrám, rodinným příslušníkům, dětem a ostatním, kteří se zapojili do výroby věnců ( výtěžek- 57 500 Kč)

- Ivě Tiché za divadelní představení pro hospitalizované děti

- Marii Chovanečkové za organizaci a prodej vánočních ozdob, jehož výtěžek (30 000 Kč) byl poukázán na konto Šance

- Světlaně Kašubové, Michaele Hradilové, Stanislavu Mikiskovi a všem, kteří se podíleli na přípravě vánočního setkání

- Vladimíru Mihálovi za účast a záštitu na všech akcích Šance, čímž pomáhá udržovat vysoký kredit sdružení

- většině členů Sdružení Šance za potěšující aktivitu ( ze 153 členů je pouze 11 pasivních).

2. Eva Dvořáková informovala výbor o průběhu sbírky Vánoční hvězda, jejíž výtěžek byl 1 154 520 Kč.

3. Eva Hůlková informovala o nových dětech na oddělení a o organizaci letošního Barrenstown Gang Campu ( koordinace Pavla Medková, doprovod Herta Mihálová, Marek Zelenka).

Dále pak požádala o finanční prostředky na zakoupení přenosného oxymetru a jedné infuzní pumpy pro oddělení 21 B. Výbor žádost schválil.

Výbor projednal nabídku pomoci zástupce firmy Fagor sociálně slabé rodině léčeného dítěte a schválil další pomoc formou proplácení účtů rodiny sloužících k zabezpečení základních potřeb rodiny.

4. Herta Mihálová informovala o přípravě letošního zimního rekondičního pobytu ( hlavní vedoucí S. Mikiska)

Eva Dvořáková navrhla možnost zorganizovat jednodenní pobyt v rakouských lázních Laa ( předpokládané termíny: 21. 2. nebo 21. 3.)

Hana Trlicová informovala výbor o chystaném varhanním koncertu v kostele ve Francově Lhotě pro aktivní spolupracovníky Šance ( 27. 2.).

Iveta Kohnová přednesla nabídku města Tovačov na zorganizování sportovního dne pro Šanci ( předpokládaný termín: květen).

Eva Dvořáková seznámila výbor s pozvánkou organizace LÖSEF na Mezinárodní víkend pro děti s leukémií, který proběhne 30. 5. – 5. 6. 2009.

Herta Mihálová informovala o připravovaném společenském večeru v Hranicích na Moravě, který bude 6. 3.

5. Výbor schválil rozšíření činnosti sdružení na další oddělení DK a projednal možnost rekonstrukce přízemí DK pro potřebu vybudování infocentra Šance
a rehabilitačních prostor pro léčené děti.

 

6. Světlana Kašubová požádala o finanční prostředky na zakoupení šesti infuzních pump pro další oddělení DK

Herta Mihálová přečetla žádost o finanční prostředky pro potřeby laboratoře (400 000 Kč) na zakoupení zakoupení Real- time PCR termocykléru. Obě žádosti výbor schválil.