Detail akce

Schůzka výboru Šance
20.4.2009

Ve čtvrtek 16. 4. 2009 v 17:00 hod. se v restauraci Podkova konala druhá schůzka výboru Sdružení Šance. Zápis ze schůze je v detailu akce. Členové výboru poblahopřáli předsedkyni sdružení paní Hertě Mihálové k padesátým narozeninám.Blahopřejeme!


 

Zápis ze schůze výboru Sdružení Šance ze dne 16.4. 2009

Přítomni: Herta Mihálová, Světlana Kašubová, Eva Hůlková, Michaela Hradilová, Eva

Dvořáková, Iveta Kohnová, Stanislav Mikiska, Blanka Jakešová, Zdena

Wasserbauerová,Radka Švábeníková, Josef Kašík, Hana Trlicová

Program:

1. Seznámení s činností Šance v uplynulých měsících, poděkování

2. Informace o oddělení 21 B

3. Seznámení s plány na zbudování pracovních prostor pro Šanci a IC

4. Seznámení s připravovanými akcemi na další období

5. Seznámení s rozpočtem a informace o finanční uzávěrce za rok 2008

7. Různé

----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Herta Mihálová seznámila přítomné s činností Šance a poděkovala:

-     Stanislavu Mikiskovi za přípravu a bezproblémový průběh zimního rekondičního

pobytu

-     Evě Dvořákové za organizaci 2 výletů do lázní Laa v Rakousku.

-     Haně Trlicové za charitativní koncert ve Francově Lhotě věnovaný prodejcům a

spolupracovníkům při humanitární sbírce Vánoční hvězda

-     Evě Hůlkové a sestřičkám za karneval na oddělení 21 B

-     Mirce Knoblochové za tradiční ples v Teplicích nad Bečvou

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. Eva Hůlková informovala o stavu oddělení 21 B.

Herta Mihálová tlumočila nabídku firmy Fagor na možnost zvýhodněného nákupu

elektrospotřebičů pro potřeby Šance, která bude využita na zakoupení kondenzační sušičky prádla.

Dále pak informovala o nabídce Davida Rozehnala a české fotbalové reprezentace, kteří nabídli 2 notebooky pro potřebu léčených dětí.

Zdena Wasserbauerová přečetla poděkování matky léčeného dítěte paní Preclíkové.

Světlana Kašubová informovala o nákupu 5 velkých lůžek 12 kojeneckých lůžek a

2 infuzních pump z fin.prostředků poskytnutých Kapkou naděje z hum. akce Strom

života.

------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Herta Mihálová seznámila přítomné s připravovanou přestavbou suterénních prostor DK na informační centrum a pracovní prostory Šance, která byla předběžně schválena na základě osobního jednání V. Mihála s ředitelem FN. Cena za kompletní zhotovení je 650 000 Kč.

Realizátorem bude firma Tip Art z Přerova.

--------------------------------------------------------------------------------------------

4. Herta Mihálová informovala o připravovaných akcích:

-     5.5. 2009 - koncert ve Společenském domě v Otrokovicích- připravuje Zdena

Wasserbauerová

-         30.5. 2009 - Den dětí s netradičními sporty v Tovačově - organizuje Iveta   Kohnová

-         30.5. 2009 - Den netradičních sportovních aktivit ve Šternberku.

-         16.6.2009 - Barrenstown Gang Camp v Irsku

-         30.6. 2009 - 8.7. 2009 - letní rekondiční pobyt

-         září 2009 - Bowlingový den pro Šanci

------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Herta Mihálová seznámila přítomné s hospodařením Šance a finanční uzávěrkou za  rok 2008.

- celkový příjem: 3 588 184,60 Kč

- vydání:              2 936 697 Kč

- fin. prostředky vynaložené na oddělení: 858 692 Kč

- rekondiční pobyty: 491 291 Kč

- režie: 630 034 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------

6. Různé:

- S. Mikiska požádal o zakoupení 2 dětských sedáků do auta pro potřeby Šance.

- E. Dvořáková požádala o zakoupení monitoru. Obě žádosti výbor schválil.

- H. Mihálová seznámila s nabídkou spolupráce Gymnázia ve Slavičíně.

 

16. 4. 2009                                                                    Zapsala: Hana Trlicová

 

 

schuzka-vyboru-sance_35.jpg