Detail akce

Schůze výboru Sdružení Šance - 14.10. 2009
20.10.2009

Ve středu 14.10. se konala schůze výboru Sdružení Šance. Zápis z této schůze si můžete přečíst v detailu aktuality.


Zápis ze schůze výboru Sdružení Šance ze dne 14.10. 2009

Přítomny: Eva  Dvořáková, Františka Fischerová, Eva Hůlková, Světlana Kašubová,

Iveta Kohnová,  Herta Mihálová,  Radka Švábeníková, Hana Trlicová

Omluveny: Blanka Jakešová, Michaela Hradilová

Program:

1. Zhodnocení akcí z průběhu tohoto roku, seznámení s rozpočty, poděkování

organizátorům

2. Informace z oddělení 21.B

3. Seznámení s průběhem přestavby infocentra a dětské galerie, seznámení s vizí a

náplní činnosti

4. Příprava na sbírku Vánoční hvězda, využití finančních prostředků ze sbírky

5. Hlasování o zakoupení potřeb pro oddělení 21.B

6. Různé

 

1. Herta Mihálová seznámila členy výboru s průběhem akcí za uplynulé období

a poděkovala organizátorům:

 

-          Zdeňce Wasserbauerové za koncert v Otrokovicích

-          Ivetě Kohnové za Den dětí v Tovačově

-          Pepovi Ženčákovi za Den netradičních aktivit ve Šternberku

-          Pavle Medkové za koordinaci Barrenstown Gang Campu

-          Michaele Hradilové za putovní výstavu Na pouti za zdravím ve Floře při

příležitosti Dne postižených dětí

-          Michaele Hradilové za letní rekondiční pobyt ve Starém Městě

-          Bohuslavě Dadákové za umožnění návštěvy muzikálu Mona Lisa v Praze

-          Mirce Knoblochové za divadelní představení v Hranicích na Moravě

 

2. Eva Hůlková informovala o stavu oddělení 21. B.

Seznámila výbor o potřebách pro oddělení a informovala o zakoupení sušičky, infuzní

pumpy pro nutriční výživu, digitální váhy ( dar Lions Clubu) a dalších drobných potřeb.

 

3. Herta Mihálová seznámila přítomné s průběhem výstavby, slavnostním otevřením

a plánem na využití prostor IC a Dětské galerie (otevření prostor pro i pro jiná

sdružení a organizace).

Dále seznámila výbor s rozpočtem akcí a finanční uzávěrkou sbírky VH (rekondiční

pobyty) za rok 2006- 2009.

 

Informovala o změnách ve stanovách ( poslání a cíle: humanizace hemato-

onkologického oddělení a jiných prostor DK)

 

H.M. seznámila výbor s připravovanými akcemi v dalším období:

-          5. 11. bowlingový den a informační schůzka k VH

-           listopad- koncert v Kroměříži

-          11. 11. seznamovací schůzka personálu z oddělení 21. B se členy

výboru Šance

-          28. - 29. 11.-  výroba věnců na oddělení

-          8.12.-  charitativní koncert v Divadle hudby- Lucie Rédlová a Docuku

-          12.12.- vánoční besídka (pomoc Gymnázia ve Slavičíně)

-          18. 12.- Vánoční koncert  ve Francově Lhotě- Malá Jasénka

 

Výbor odhlasoval financování potřeb Dětské galerie za účelem arteterapie z kasiček.

(Sbírka za účelem naplnění volného času hospitalizovaných dětí na Dětské klinice

v Olomouci)

 

 

4. Eva Dvořáková informovala o přípravách na sbírku Vánoční hvězda za účelem

získání finančních prostředků na rekondiční pobyty. Informační schůzka proběhne

5.11.

 

5. Výbor schválil finanční pomoc rodinám hospitalizovaných děti. Z prostředků Šance

budou hrazeny poplatky v nemocnici ve výši 120 Kč (dítě + rodič) na den, a to všem

hemato- onkologickým pacientům po dobu základní léčby, dále dle soc. situace

rodiny.

 

6.  Různé:

HanaTrlicová seznámila výbor s možností uspořádání víkendu pro rodiny v horském

hotelu Jeleňovská ve Valašských Kloboukách. Výbor akci schválil. Termín: 14.- 16. 5.

2010

 

Zapsala: Hana Trlicová