Detail akce

Schůze výboru Sdružení Šance
6.11.2010

Schůze výboru Sdružení Šance se konla 26.10. 2010. Zápis je v detailu akce.


Zápis ze schůze výboru Sdružení Šance ze dne 26. 10. 2010

Přítomni: E. Dvořáková, J. Houda, M. Hradilová, E. Hůlková, S. Kašubová. H. Mihálová, S. Mikiska, H. Trlicová


Omluvena I. Kohnová

Program:

1. Přivítání

2. Poděkování

3. Informace z oddělení

4. Informace o připravovaných akcích

5. Různé

 

1.- 2. Herta Mihálová přivítala členy výboru a poděkovala:

 • oddělení 21 B a maminkám za přípravu pohoštění na valnou hromadu
 • za aktivní účast a prezentaci sdružení na Hemato- onkologických dnech vPraze
 • všem za příspěvky do ročenky a M. Trlicovi za fotodokumentaci

3.  Eva Hůlková informovala výbor:

 • o dětech léčených na oddělení 21 B

4.  O připravovaných akcích informovaly:

 • H. Mihálová- 18. 11. 2010, koncert Two Man vJazz Tibet klubu
 • H. Mihálová- 22.11.2010, výstava fotografií vProstějově a Ostravě
 • E. Dvořáková- 24.11. 2010, začátek prodeje vánočních hvězd
 • E. Hůlková- 22. 11. 2010, začátek výroby adventních věnců
 • H. Mihálová- 11. 12. 2010, vánoční besídka
 • H. Trlicová- 17. 12. 2010, vánoční koncert pěveckých sborů Polanka a Lumír vkostele ve Francově Lhotě

5. Různé:

 • Výbor projednal a schválil vydání kalendářů k20. výročí založení Sdružení Šance vpočtu 700 kusů. Tyto budou použity jako dary sponzorům, spolupracovníkům a prodejcům hvězd. Část bude určena kvolnému prodeji.
 • E. Dvořáková informovala o získání grantu ve výši 300000 Kč, který bude použit na financování volnočasových aktivit dětí a rodičů.
 • Výbor schválil rozšíření sociální pomoci rodinám i na rodiny dětí po transplantaci kostní dřeně.

 

26. 10. 2010                                                                                                                           Zapsala: H. Trlicová