Detail akce

Zápis ze schůze výboru
5.5.2011

26. dubna se konala schůze výboru. Zápis si můžete přečíst dále.


 

Zápis ze schůze výboru Sdružení Šance ze dne 26. 4. 2011

Přítomni: E. Dvořáková, J. Houda, M. Hradilová, E. Hůlková, S. Kašubová. H. Mihálová, S. Mikiska, H. Trlicová
Omluvena I. Kohnová

Hosté: Anna Medková, Miroslav Orel, Vlastimil Špajs

Program:

1. Přivítání

2. Poděkování

3. Informace z oddělení

4. Informace o připravovaných akcích

5. Informace o probíhající humanizaci a žádosti o vyčlenění financí

6. Různé

 

1.- 2. Herta Mihálová přivítala členy výboru a poděkovala:

 • Evě Hůlkové, Evě Dvořákové, Michaele Hradilové, oddělení 21 B a maminkám za přípravu a realizaci karnevalu na oddělení

3.  Eva Hůlková informovala výbor:

 • o dětech léčených na oddělení 21 B

4.   Herta Mihálová informovala o připravovaných akcích:

 • 24. 5. 2011- koncert dětských souborů v Besedě vOtrokovicích
 • 4. 6. 2011- benefiční fotbalový zápas v Radslavicích
 • 5. 6. 2011- Dětský den v Tovačově
 • 30. 6. - 8 2011- letní rekondiční pobyt

5.Herta Mihálová a Světlana Kašubová informovaly o probíhající humanizaci prostor galerie a odd. 21 B a požádaly o schválení a vyčlenění finančních prostředků na:

 • výmalbu chodeb DK
 • policový systém pro výrobky v galerii
 • zakoupení mikrovlnné trouby na výtvarné aktivity

Výbor tyto požadavky schválil.

6. Různé

 

 • H. Mihálová požádala výbor o proplacení vjezdu do FN
 • H. Mihálová požádala o proplacení nákladů na dopravu lékařskému doprovodu na Mezinárodní hry v Moskvě
 • H. Trlicová požádala výbor o schválení financování dětského hřiště za DK (schváleno 250000 Kč)
 • H. Mihálová a H. Trlicová požádaly výbor o schválení záměru o proplácení jednorázového příspěvku na minimálně týdenní rekreace rodin s hemato -onkologicky nemocným dítětem, zpravidla do dvou let po léčbě, popř. po domluvě s lékařem (schváleno 10000 Kč na rodinu splatností od 1. 1. 2012)

 

26. 4. 2011                                                                                                                           Zapsala: H. Trlicová