Fotogalerie 2005

Archív:   | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993

Barretstown Gang Camp

Ozdravný pobyt dětí v Barretstown Gang Camp v Irsku

16 - 25.8.2005 - Detail akce

Jiné

Zlínský filmový festival - Horní Lideč

29.5.2005 - Detail akce

    

     Poslední květnový týden probíhaly v Horní Lidči , v rámci Zlínského dětského filmového festivalu, doprovodné akce, které přilákaly do místního sportovního areálu mnoho návštěvníků. Na pódiu se vystřídalo několik folkových a country kapel, večer se konaly projekce dětských filmů a autogramiády herců, kteří Horní Lideč navštívili. Na místní nádraží přijel kinematovlak s výstavou nejzdařilejších prací, které namalovaly děti v rámci soutěže vyhlášené k 40. výročí Večerníčka. Současně zde probíhala i prezentace zájmových sdružení, které mají vztah k Hornolidečskému regionu.

     Velmi jsme uvítali, že Sdružení Šance dostalo pozvání, aby zde ve dnech 28.5.
a 29.5. představilo i svoji činnost. V informačním stánku  si návštěvníci mohli vyzvednout ročenku a propagační materiály Šance.

     Využili jsme této příležitosti rovněž k tomu, abychom poděkovali všem, kteří se v našem regionu podílí na humanitární akci „Vánoční hvězda“. Tato sbírka má v tomto několikaletou tradici a aktivně se do ní zapojuje stále více lidí.        Hana Trlicová

 

Turecko

29.5.- 3.6.2005 - Detail akce

 

         Pozvánka na týdenní pobyt od turecké organizace Lösev byla první vlaštovkou našeho členství v mezinárodním sdružení ICCPO a byla určena pro jedno dítě a jeho doprovod. Já i Adam jsme si uvědomili tíhu zodpovědnosti hned po prvních informačních mailech z Turecka, protože nejenom, že jsme byli vybráni jako jediní reprezentanti Šance, ale i jediní celé naší republiky.

         První část pobytu proběhla v Ankaře, hlavním městě Turecka a sídle organizace Lösev. Sem se sjeli účastníci z 27 zemí Evropy i Asie a stali se součástí několika akcí propagujících sdružení s podobným zaměřením jako naše Šance. Těšili jsme se velkému zájmu médií, účastnili jsme se mnoha oficiálních akcí i setkání, ale navštívili jsme i mnohé pamětihodnosti Ankary. Měli jsme také možnost prohlédnout si školu a nemocnici pro nemocné děti, které jsou vlastnictvím turecké organizace. K silným zážitkům patřilo neformální setkání s tureckými rodiči léčených dětí.

         Druhou část pobytu jsme pak strávili v přímořském městě Antalya. Tam jsme také navštívili některá pěkná místa v okolí, ale podstatná část času byla věnována pracovním setkáním, v nichž jsme prezentovali každý svou organizaci, náplň její činnosti a její dosavadní výsledky.

         Co uvést závěrem? Nevím, co můj a Adamův pobyt zde přinese v budoucnu Šanci, ale pro mě osobně je velmi cenné zjištění že takřka na celém světě jsou lidé se stejnými trablemi, ale i s chutí rvát se s osudem a dokonce pomáhat druhým.

(zážitky z cesty zapsala Milada Svozilová)

Předání daru klokanici HAIMY

14.5.2005 - Detail akce
Chcete-li se připojit k předávání sponzorského daru naší klokanici HAIMY, která je již mimochodem dvojnásobnou matkou, přijeďte 14. května do ZOO na Kopečku u Olomouce. Předáme dar, pokecáme u kávičky s kamarády,projdeme si Zoo, nafotíme spoustu fotek a odvezeme si mnoho nových zážitků. Veškeré náklady jsou ve vlastní režii. Sraz je ve 13,00 hod. před vstupem do ZOO. Těší se Josef Ženčák T.777 265 667(organizátor akce)

Karneval

Karneval na dětském oddělení 21b - FN v Olomouci

4.2.2005 - Detail akce
V pátek dne 4.2.2005 se dětské hematologické oddělení 21b proměnilo v pohádkovou říši. Ne děti, ale princezna, beruška, trpaslík, tanečnice byly ošetřovány dvorními dámami, mniškami, královnami, vodníkem a také samotným Caesarem. Vládla příjemná nálada s tancem a dobrým pohoštěním. Děti měli velikou radost a úsměvem ocenili úsilí dospělých.

Koncerty, divadla, výstavy

Divadelní představení ve Francově Lhotě

4.12.2005 - Detail akce

  V předvánočním čase se konalo ve Francově Lhotě divadelní představení, ve kterém nám ochotnický soubor z Karolinky představil hru Martina Františka ""DOMA"". Výtěžek ze vstupného putoval na konto Sdružení Šance jako příspěvek na zakoupení transportního lůžka pro hematoonkologické oddělení na Dětské klinice FN. Ty, kdo přišli, jistě mile překvapila výborná úroveň tohoto představení, které bylo oceněno na Soutěžní přehlídce Jiráskův Hronov. Za vedení Sdružení Šance bych chtěla poděkovat jak celému souboru J.Honsy, tak i četným pořadatelům a pomocníkům, díky kterým akce mohla proběhnout. Hana Trlicová

S divadelním představením ""DOMA"" ochotníci vystoupili i v Divadle hudby dne 8.4.2006 v Olomouci. Potleskem diváci velmi ocenili herecké výkony  a zakoupením vstupenky přispěli na konto Sdružení Šance. Všem Vám děkujeme.

Fotografická výstava na Transfúzním oddělení ve FN v Olomouci

14.9.- 17.10..2005 - Detail akce
Na Transfúzním oddělení FN v Olomouci se uskutečnila putovní fotografická výstava ""Život se nám zastavil jen na chvilinku ..."". Cílem bylo přiblížit dárcům krve léčbu hematoonkologicky nemocných dětí, které jsou také příjemci jejich krve. Výstava měla velmi pozitivní ohlasy z řad dárců i zaměstnanců transfúzního oddělení. Denně tímto oddělením projde cca 100 dárců. Děkujeme Všem za jejich vstříctnost, pomoc a příkladnost.   Milan Dvořák 

Ukončení výstavy fotografií v Zábřehu

8.4.2005 - Detail akce

Při příležitosti ukončení výstavy fotografií  ""Život se nám zastavil jen na chvilinku""  se 8.4.2005  sešli v kavárně kina RETRO v Zábřehu  dlouholetí spolupracovníci Šance, kteří jsou aktivně zapojeni do humanitární akce ""Vánoční hvězda"" s Milanem a Evou Dvořákovými. Povídání bylo zaměřeno na vznik výstavy, aktivity Šance a také na to, jak prožívali dobu nemoci svého syna, dobu, která Evu Dvořákovou inspirovala k mnohým nápadům, plánům  aktivitám zaměřeným na pomoc těžce nemocným dětem.  Na závěr posezení  byla Evě Dvořákové předána kasička, která byla umístěna v prodejně STYL u Kylarů, a to s nemalým obnosem 6 188 Kč. Tato částka byla zaslána na konto ""Vánoční hvězda"" - sbírka na podporu rekondičních aktivit těchto dětí.

I letos nás oslovila super parta z Kulturního a vzdělávacího centra v Zábřehu s nabídkou tradiční akce - Bleší trh pro Šanci, kdy děti v rámci oslav svátku Dne dětí mohou podpořit své neznámé kamarády v nemocnici.  Plánují se  nejen soutěže, zábava a legrace, ale i aukce dětských prací. A tak zveme všechny malé i velké, kteří už vyrostli z dětských hraček a chtěli by je prodat nebo vyměnit a potom část svého výtěžku věnovat na konto Šance.
Je to krásné gesto - DĚTI DĚTEM!!!   Dík, Ester, Tobě a celé Tvé skvělé partě z ""kulturáku"".
                                Zd.Janhubová

Charitativní koncert

11.5.2005 - Detail akce
Nadace pro výzkum rakoviny Vás srdečně zve na Charitativní koncert, na kterém vystoupí Tomáš Savka, Petr Kolář, Věra Špinarová, Tereza Kerndlová, Ladislav Kerndl, Iva Frühlingová, Leona Machálková, skupina Chinaski. Zakoupením vstupenky podpoříte vývoj nových protinádorových léčiv. Koncert se uskuteční 11.5.2005 v 19.00 hod. v Kongresovém sále Regionálneho centra v Olomouci. Vstupné : 250 Kč, léčené děti : zdarma V případě zájmu volejte: Eva Dvořáková 777 699 818

Výstava fotografií v Zábřehu na Moravě

14.3.2005 - Detail akce
Dne 14.3.2005 v 17,00 hod. byla v kavárně Retro v Zábřehu N.Moravě zahájena výstava fotogravií s názvem   ""Život se nám zastavil jen na chvilinku ..."", která zachycuje léčbu dětí na hemato-onkologickém oddělení FN v Olomouci a jejich návrat do života. Autoři fotografii: Milan Dvořák - otec léčeného dítěte,   prof.Vladimír Mihál - přednosta DK FN V Olomouci. Výstava potrvá do 8.4.2005.  

Výstava fotografií z Zubří

21.2.-4.3.2005 - Detail akce
V pondělí 21.2.2005 byla v Muzeu v Zubří slavnostně zahájena výstava fotografií s názvem ""Život se nám zastavil jen na chvilinku ..."", která zachycuje léčbu dětí na hemato-onkologické oddělení FN v Olomouci a jejich návrat do života.  Autoři fotografii: Milan Dvořák - otec léčeného dítěte, Prof.Vladimír Mihál-přednosta DK FN v Olomouci.   Děkujeme dětem ze Základní školy v Zubří, které připravili kulturní vystoupení a výtvarné práce na prodej. Výtěžek z prací bude věnován Sdružení Šance. Výstava potrvá do 4.3.2005.

Rekondiční pobyty - zimní

Zimní pobyt v Malenovicích

24-29.1.2005 - Detail akce

Ve dnech 24.1.-29.1.2005 se uskutečnil zimní rekondiční týdenní pobyt dětí v rekreačním středisku v Malenovicích - Beskydy. Malenovice 2005
Konečně vidíme sníh. Byla to fuška vyšlapat k chatě, asi nejsme zvyklý na tak čerstvý vzduch. Ubytovali jsme se a jsme rádi, že se všichni uvidíme a jsme spolu. Ani nevím kde začít, protože zážitků a aktivit bylo tolik, že bych mohla popsat celý sešit. Sněhu bylo opravdu hodně, tak se lyžovalo a bobovalo dvakrát denně. Přibylo pár nových lyžařů, kteří se to rychle naučili. Bobová dráha byla super i návštěva na čaj u Veličků. Taky nás bavilo stavění iglu a myslím, že se nám povedlo, ikdyž docela malé. Jeden den byla chumelenice a hrozný vítr, tak maloši lyžování vynechali. Také jsme byly na bazéně, kde jsme se navzájem z legrace topily. Hráli jsme různé hry, třeba člověče nezlob se, pinec a jiné. Fantastická byla taneční soutěž, tedy taneční maraton, kde brácha s Ivonkou vyhráli. Vůbec diskotéky byly super! Moc se mi líbilo promítání a vzpomínka na letní tábor. Jedno odpoledne nás přijel pobavit skaut Luboš, večer hrál na kytaru, tak jsme si zaspívali. Na černobílém maškarním plese byla sranda, dospěláci nás rozesmáli a malý mohli jít spát až v jedenáct. Musím přiznat, že na táboře není nikdy nuda, to se musí zažít! Malá stezka odvahy, ohňostroj, pohár a je tu poslední den, kdy balení nikoho nebavilo, bude mi smutno. Autobus, který měl přijet v 10 hodin přijel až v jednu, málem jsme umrzly. Ach to loučení, už teď se nemůžu dočkat na další tábor.

Jaruška Hrubá, 10 let, Slatinice

Společenský večer

Společenský večer v Hranicích

18.2.2005 - Detail akce
V pátek 18.2.2005 jsme se opět sešli v příjemném prostředírestaurace Stará Střelnice v Hranicích na našem společenskémsetkáníSdruženíŠance. Večer nám zpříjemnilo vystoupení taneční skupiny OLDIES a orientální tanečnice.Do tradiční tomboly jsme přispělikaždý z nás. Celý večer nám hrála k tanci skupina Elektra. Byl to pěkný večer.

Vánoční hvězda

Vánoční Hvězda 2005

10.1.2006 - Detail akce

Výtěžek osmé sbírky Vánoční hvězda dosáhl zatím nejvyšší částku, podařilo se nám získat 608 580 Kč. Finanční prostředky budou využity na humanizaci prostředí a léčby dětí na hematoonkologickém oddělení na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Srdečně děkujeme všem, kteří se zapojili do prodeje a děkujeme všem, kteří si vánoční květ koupili. Tím projevili, že společně s námi věří v úspěšnou léčbu těžce nemocných dětí.

Eva Dvořáková

DĚKUJEME :

  • zahradnictví FLORCENTER za krásné květiny, za ochotu a pomoc při organizaci a rozvozu po celé Moravě
  • Českému rozhlasu Olomouc, Radio Haná, Radio Hity, Radio Evropa 2, Radio Čas, redakcím Olomoucký den, MF Dnes a Hranický týden za mediální podporu
  • reklamní agentuře ALGRAF, tiskárně FGP STUDIO, tiskárně TINA za výrobu propagačních materiálů a letáků
  • aktivním koordinátorům ze Sdružení ŠANCE: rod.Blažekova, rod.Čepova, Bohuslava Dadáková, d.Dědochova, rod.Dlouha, rod.Doleželova, rod.Dvořákova, rod.Foltýnova, rod.Hradilova, rod.Hrachovinova, rod.Hruba, Irena Hrubá, rod.Janhubova, Zorka Ježková, Svetlana Kašubová, rod.Klumplerova, rod.Kloubcova, Mirka Knoblochová, rod.Kocurkova, rod.Kosztyu, rod.Köhnova, rod.Körbrova, rod.Kubicova, Miluška Látalová, Lea Menšíková, rod. Mihálova, rod.Mikiskova, rod.Novákova, Markéta Plevková, rod.Randýskova, Jana Sehnalíková, rod.Smékalova, rod.Solníkova, Štěpánka Špajsová, Milada Svozilová, rod.Stejskalova, rod.Švábeníkova, rod.Tenglerova, Andrea Todorovičová, rod.Trlicova, Zdeňka Wasserbauerová, rod.Ženčákova.

Vánoční setkání

Vánoční besídka na DK FN Olomouc

10.12.2005 - Detail akce
Čas běží jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy...,slova jedné písně jsou pravdivá, čas nechytíš, ale vzpomínky, ty ti zůstanou. A zase máme na co vzpomínat, opět se blíží vánoce, nejkrásnější svátky roku, na které se nejvíce těší všechny děti. Začátkem prosince, přesněji 10.12. proběhla Vánoční besídka pro všechny děti a jejich rodiče, tentokrát s velkým překvapením. Přijel nám zazpívat Michal David. Sice hodně pospíchal, ale jeho vystoupení nás pořádně chytilo u srdíčka, a tak jsme zpívali a tančili úplně všichni. A potom přišlo tolik očekávané rozdávání dárečků. Každý našel pod stromečkem malé překvapení od Ježíška. Velké poděkování patří hlavně sestřičce Pavle Němcové a celému kolektivu odd.21/B, kteří besídku a občerstvení přichystali. A také paní Dadákové, která pozvala Michala. A tak nám zůstalo pár skvělých vzpomínek a také pár nádherných fotek.   Standa

Víkendové pobyty

Rodinný víkendový pobyt v Nízkých Tatrách

23 - 25.9.2005 - Detail akce
V posledním týdnu v září se uskutečnil  Rodinný víkendový pobyt  v  hotelu  Junior Jasná ***  v  nádherném prostředí Nízkých Tater. V pátek děti s rodičemi navštívili aquapark Tatralandia a termální koupaliště Bešeňová.  V sobotu za velmi pěkného a slunečného počasí vystoupili takměr všichní na vrchol Chopok - 2024m. Nedělní dopoledne jsme strávili návštěvou nejhezčí jeskyně v Evropě - Jaskyňa Slobody. Potěšil nás velký zájem (110 osob) o tento víkendový pobyt a omlouváme se všem, které jsme museli odmítnout z kapacitních důvodů.    Eva Dvořáková