LEM - Laboratoř experimentální medicíny

Nadace pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná Olomouc financuje výzkum, který probíhá v Laboratoři experimentální medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci.

Vývoj nových protinádorových léčiv.
Protinádorová léčiva patří mezi nejdůležitější součásti léčebných protokolů nemocných s maligním onemocněním. Přes úspěchy dosažené jejich použitím v klinické praxi, zůstávají výsledky protinádorové léčby nadále neuspokojivé a vyžadují aktivní přístup ze strany lékařů a vědeckých pracovníků při hledání nových preparátů s novými mechanismy účinku, menší toxicitou a schopností odolávat mechanismům odpovědným za navození rezistence nádoru na cytostatika. Naše úsilí je v tomto směru zaměřeno jednak na vývoj léčiv s novým mechanismem účinku (inhibitory cyklin-dependentních kináz, deriváty kyseliny betulinové, některé fytochemikálie s protinádorovým účinkem), na zlepšování struktury a biologických vlastností známých cytostatik (deriváty taxanů) a také na vývoj léčebných postupů založených na imunoterapii s využitím synteticky modifikovaných nádorových antigenů ve formě protinádorových vakcín.

Bližší a aktuální informace o činnosti laboratoře naleznete na stránkách http://www.lem-olomouc.cz/

 

 

Kontaty

Nadace pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná
Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6, Olomouc 775 20
Tel.: +420 777341150

Bankovní spojení:
KB Olomouc - číslo účtu 191093910277, var. symbol 3774

Laboratoř experimentální medicíny
Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6, Olomouc 775 20
http://www.lem-olomouc.cz/