O nás

Název Šance Olomouc o.p.s.
Sídlo Dětská klinika FN, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
IČ / DIČ 70039704 - CZ70039704
Registrace Krajský soud v Ostravě
O 1258
e-mail: sance@sancecz.org
číslo účtu 53839811 /0100Občanské sdružení vzniklo v roce 1992 pod názvem Haima - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. U jeho zrodu stáli nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice FN v Olomouci o děti s poruchou krvetvorby pečovali, ale také rodiče a příbuzní těchto dětí.

Sdružení Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Od 1.1.2014 změnila se právní forma sdružení na obecně prospěšnou společnost a valná hromada dne 25.9.2013 přijala nový název Šance Olomouc o.p.s.

Organizační struktura Šance Olomouc

Aktualizace: 21. 2. 2014

Zakladatel a čestný předseda - prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Ředitelka - Herta Mihálová

Správní rada - Mgr. Michaela Hradilová, Eva Hůlková, Mgr. Hana Trlicová

Dozorčí rada - Mgr. Světlana Kašubová, Bc. Hana Dědochová, Blanka Revayová

Účetnictví - Bohumila Látalová, Hana Poučová