Šance Olomouc

Kontaktní údaje organizace:

č.ú. 53839811/0100

21B – Hemato-onkologické oddělení
Dětské kliniky FN a LFUP Olomouc
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
e-mail: sance@sancecz.org


Herta Mihálová - ředitelka
Na Trati 91, 779 00 Olomouc
mobil: 777 328 099
e-mail: herta.mihalova@volny.cz, herta.mihalova@sancecz.org


Správní rada:

Mgr. Michaela Hradilová - psycholožka, předsedkyně správní rady
e-mail: misaryz@seznam.cz

Eva Hůlková - staniční sestra oddělení, členka správní rady
e-mail: hulisa@seznam.cz

Mgr. Hana Trlicová - členka správní rady
e-mail: trlicovahana@centrum.cz


Dozorčí rada:

Bc. Hana Dědochová - členka dozorčí rady
e-mail: haded@seznam.cz

Mgr. Světlana Kašubová - vrchní sestra Dětské kliniky, členka dozorčí rady
e-mail: svetlana.kasubova@fnol.cz

Blanka Revayová - členka dozorčí rady
e-mail: b.revayova@seznam.cz