Veřejné sbírky

1. Humanitární sbírky

Největší část každoročně získaných finančních prostředků pochází z veřejné humanitární akce "Vánoční hvězda", kterou již 11 let pořádáme na velké části území Moravy. Sbírka byla schválena podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a to Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 20. 10 2008, jejímž účelem je shromáždění  finančních prostředků na humanizaci léčby hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Sbírka bude prováděna na území České republiky, v době od 24. 11. 2008 do 18. 10. 2011 formou prodeje předmětů, pokladničkami, prodejem vstupenek na veřejná kulturní a sportovní vystoupení a pronájmem telefonní linky. Sbírka je vedena pod jednacím číslem KÚOK/100083/2008/OE/400.

Druhá sbírka byla povolena Krajským úřadem dne 20. 9. 2006 pod č.j. KÚOK/98033/2006/OE. Účelem této sbírky je shromažďování finančních prostředků na rekondiční pobyty, kterými je sledována integrace těžce nemocných dětí do života, cílené posílení psychické a fyzické kondice a edukace pacienta. Sbírka bude prováděna na území ČR, v době od 1. 11. 2006 do 19. 9. 2009 stejnou formou jako u předcházející sbírky. Obě sbírky jsou kontrolované Krajským úřadem v Olomouci. Jednou ročně předkládáme průběžné vyúčtování sbírky a po ukončení trvání sbírky závěrečné vyúčtování.